ki

 

ki

ki ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

ki (I)

Farsça ki

1. bağlaç Anlam bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan bir söz.

2. bağlaç Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlayan bir söz:

      Siz ki beni tanırsınız, niçin böyle düşünüyorsunuz?

3. bağlaç `Öyle, o kadar, o denli` vb.nden sonra, kullanıldığı cümleye güç katan bir söz.

4. bağlaç İkinci cümledeki yargının birincideki hareketin yapılışı sırasında görülerek şaşıldığını bildiren bir söz:

      Kapağı kaldırmış ki sandık bomboş. Bir de ağzıma aldım ki şeker gibi tadı var.

5. bağlaç Bazı kelimelerin sonuna bir ek gibi eklenerek birtakım zarflar, yeni edatlar oluşturan bir söz: Belki, çünkü, hâlbuki, mademki, sanki.


ki (II)

1. edat Bir cümlenin sonuna getirildiğinde şüphe veya pekiştirme anlatan bir söz:

      "Öfkelerim, sevgilerim vardı benden önce / Ben arttırdım sürdürmedim mi ki?" - Necati Cumalı

2. edat Yakınma, kınama vb. duygular anlatmak için bir cümlenin sonuna getirilen bir söz:

      Böyle de olmaz ki!

      "Hanım da böbürlenmekten dinleyemez ki!" - Sait Faik Abasıyanık

      Sana güvenilmez ki!

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski