konuşmak

 

konuşmak

konuşmak ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. nesnesiz Bir dilin kelimeleriyle düşüncesini sözlü olarak anlatmak:

      Çocuk daha konuşamıyor.

2. -i, -den Belli bir konudan söz etmek:

      "Mehmet yedi yaşındayken anasıyla konuştuklarından fazla bir şey konuşmazdı." - Halide Edip Adıvar

3. nesnesiz, -le Bir konuda karşılıklı söz etmek, sohbet etmek:

      "İşten sonra Nuruosmaniye'deki İkbal Kahvesinde arkadaşlarla şiir ve edebiyat konuşuyoruz." - Falih Rıfkı Atay

4. nesnesiz Söylev vermek, konuşma yapmak.

5. nesnesiz Konuşma dili olarak kullanmak:

      Türkçeyi çok iyi konuşuyor.

6. nesnesiz Düşüncesini herhangi bir araç kullanarak anlatmak:

      Dilsizler el işaretleriyle konuşur.

7. -le İlişki kurmak veya ilişkiyi sürdürmek:

      Üst kattakilerle konuşuyoruz.

8. nesnesiz Flört etmek.

9. nesnesiz Dargın bulunmamak.

10. nesnesiz Oyuncak, hayvan vb. konuşmaya benzeyen birtakım sesler çıkarmak.

11. nesnesiz Gizli bir şeyi açığa vurmak, ele vermek.

12. nesnesiz, mecaz Becermek, uzman gibi yapabilmek:

      "Fokstrotta uzun boylu konuşamam." - Mahmut Yesari

13. nesnesiz, mecaz Geçerli olmak, etkin olmak:

      Yasaların yerine yumruklar konuştu.

14. nesnesiz, teklifsiz konuşmada Şık ve zarif görünmek:

      Gömleğin konuşuyor.

Kelime Kökeni

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء  "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל  "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי  "doldurma" kökünden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Mukaddimetü'l-Edeb (1300 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski