küçük

 

küçük

küçük ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

küçük, -ğü

1. sıfat Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı:

      "Duvar, çeşitli küçük kâğıtlara basılmış resimlerle kaplıydı." - Ayla Kutlu

2. sıfat Yaşı daha az olan:

      "Zaten galiba en küçük oğlun ölümcül bir hastalığı olduğuna hiçbirimiz inanmak istemiyorduk." - Adalet Ağaoğlu

3. sıfat Niceliği az olan:

      "Kimseden en küçük bir alaka görmüyordum." - Sait Faik Abasıyanık

4. sıfat Niteliği aşağı olan, bayağı:

      Küçük adam.

5. sıfat Geri aşamada:

      Küçük bir memur.

6. sıfat Değersiz, önemsiz:

      "Bu iyi, temiz, sıhhatli küçük insanların uykusu bambaşka bir şey." - Sait Faik Abasıyanık

7. sıfat Kısık, parlak olmayan (ses):

      "Küçük, tatlı bir sesle kovboy şarkıları söyledi." - Refik Halit Karay

8. isim Küçük abdest.

9. isim, mecaz Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.

Kelime Kökeni

bebek sözünden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

kiçig "ufak, küçük, genç" [ Orhun Yazıtları (735) ]

kiçig/kiçük "aynı anlamda" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]

kiççi/kiçig "aynı anlamda" [ Codex Cumanicus (1300) ]

küçük "köpek yavrusu" [ Ebu Hayyan, Kitabü-l İdrak (1312) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski