nomi

 

nomi

Kelime Kökeni

Fransızca +nomie veya İngilizce sadece bileşiklerde görülen +nomy "1. düzen, yönetim, 2. yasama, kural koyma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca nomeía sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca nomós νόμος  "egemenlik, idare, yasa" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca némō νέµω  "1. paylaşmak, paylaştırmak, 2. malik olmak, egemen olmak, 3. kural koymak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nem- "pay verme, takdir etme, ölçme" biçiminden evrilmiştir.

Ek Bilgi

1795"te Fransa Meclisince uzunluk ölçü birimi olarak tanımlanmıştır. 1870 dolayında Osmanlı Devletinde resmi ölçü birimi olarak benimsenmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

metro [ Basiretçi Ali Bey, İstanbul Mektupları (1873) ]

"ayrı zamanlarda kaydedilmiş müzikleri birleştirerek yapılan albüm" [ m (1995) ]

kilometro "bin metrelik uzunluk birimi" [ Düs I.4.499 (1880 yılından önce) ]

metrik "ondalık sisteme dayalı ölçü birimleri sistemi"

metretul "kalınlık göz önüne alınmadan yapılan uzunluk hesabı" [ m (1951) : muhtelif kuturlarda 1850 metretul galvanizli,6350 metretul de galvanizsiz demir boru ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski