sıra

 

sıra

sıra ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim Yan yana, art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi:

      "Şehir esnafı şekercisinden tutun da berberine kadar iki sıra durup kendisini alkışladılar." - Sait Faik Abasıyanık

2. isim Bu biçimdeki topluluğun durumu:

      Sırayı bozmayın.

3. isim Belirli bir düzene ve niteliğe göre dizilme durumu:

      Boy sırası. Yaş sırası.

4. isim Bir şeye ayrılan, uygun görülen veya rastlayan zaman:

      "Bu sırada yan odadan sesler gelmeye başlamıştı." - İhsan Oktay Anar

5. isim Nöbet:

      "Dalış sırası gene gelinceye dek o koca süngerden başka bir konudan söz etmedi." - Halikarnas Balıkçısı

6. isim Tahtadan oturak:

      "Oturacak yerler tahta sıralardan olur." - Salâh Birsel

7. isim Dershane, meclis vb. yerlerde kullanılan ve oturup yazı yazacak biçimde yapılan mobilya.

8. isim Düzen:

      Sıraya girmek. Sıraya dizilmek.

9. isim Ardı, arkası, önü ve yanı kelimelerinden sonra gelerek tamlamalar kuran ve `ardından, arkasından, önünden, yanından, beraberinde` anlamlarında kullanılan bir söz:

      Ardı sıra gelmek. Arkası sıra koşmak. Önü sıra gitmek. Yanı sıra yürümek.

Yumrukoyunu Terimleri Sözlüğü - 1968

İngilizce: Fixture, Almanca: Ansetzung, Festsetzung

Adçekme yoluyla karşılaşma sırasının belirlenmesi üzerine hazırlanan ve bu sırayı gösteren liste.

Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü - 1981

İngilizce: row, Fransızca: rang (de fauteuils), Almanca: Reihe

Sinema Bir salonda yan yana dizilen koltuklardan oluşan dizi.

Bilişim Terimleri Sözlüğü - 1981

İngilizce: sequence, Fransızca: séquence

Sıralanmış bir öğeler dizisi.

Eğitim Terimleri Sözlüğü - 1974

İngilizce: bench, Fransızca: banc

Dersliklerde öğrencilerin ders dinlemek ve çalışmak üzere oturdukları yer.

Yöntembilim Terimleri Sözlüğü - 1981

Türkçe: hat, İngilizce: row

Bir çizelgede gözlemlerin yataylığına dizilmesinden oluşmuş dizilerden her biri.

Uygulayım Terimleri Sözlüğü - 1980

Türkçe: sekans, İngilizce: sequence, Fransızca: séquence

sinema: Bir senaryoyu oluşturan olgu, düşünce, görünümün çekim düzenini belirleyen sayı. 2. elektrik: Bir elektro-motor kuvveti oluşturan çevrimden geçen çok evreli yedek dalgalı akımların düzeni.

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

bank

sıra

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

order

sıra

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

sequence

sıra

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

row

sıra

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski