kolay

 

kolay

kolay ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. sıfat Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz, güç(II) ve zor karşıtı:

      "Cebimde mevcut paradan bu kadar bir şey buna tahsis etmek pek kolaydı." - Halit Ziya Uşaklıgil

2. isim Kolaylık:

      İşin kolayını buldum.

3. zarf Kolayca, sıkıntısız bir biçimde, basitçe.

Kelime Kökeni

Türkçe kol sözcüğünden +gAy sonekiyle türetilmiştir. kol maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

kolay "rast gelen, şanslı, denk, uğurlu" [ TDK, Tarama Sözlüğü (1400 yılından önce) ]

kolay "aynı anlamda" [ Tuhfetu'z Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye (1425) ]

kolay "aynı anlamda" [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental (1500 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski