üniforma

 

üniforma

Üniforma; meslekî, kurumsal ya da sanatsal nedenlerle giyilen tek tip kıyafet. Bazen forma olarak kısaltılır ve özellikle sporcu ve öğrenci üniformalarını tanımlamakta kullanılır.

Doktor, hemşire, sporcu, öğrenci, ponpon kız, asker, polis, itfaiyeci, izci üniforması gibi çok çeşitli forma ve üniformalar vardır. Aynı mesleğe sahip kimselerin üniformları genelde büyük oranda aynı olmasına rağmen, çeşitli renk ve aksesuar farklılıkları olabilir. Bu farklar; rütbe, kıdem, branş, bölüm, başarı gibi farklılıkları belirtirler.

İtalyan Kızılhaçında görev yapan gönüllü hemşireler.
İtalyan Kızılhaçında görev yapan gönüllü hemşireler.

Etimoloji

Üniforma sözcüğü Türkçeye İtalyanca uniforma sözcüğünden geçmiştir. Latince kökenli "üni-" öneki "tek" anlamına gelir. "Forma" sözcüğü ise "biçim" anlamına gelir.

Kelime Kökeni

Fransızca uniforme "bir biçim, bir örnek" sözcüğünden alıntıdır. üni+, form maddelerine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

"tek tip giysi" [ TashG (1886) ]

üniforma ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

(ünifo'rma), İtalyanca uniforma

1. isim Aynı işi yapanların giydikleri, tüzükle belirtilmiş, bir örnek giysi.

2. isim Silahlı kuvvetlerin resmî giysisi:

      "Kusursuz asker üniforması içinde zeki ve duygulu bir yüzü vardı." - Halide Edip Adıvar

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski