veya

 

veya

veya ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

(ve'ya:), Arapça ve + Farsça yā

1. bağlaç Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut:

      "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım." - Burhan Felek

2. bağlaç Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olduğunda kullanılan bir söz:

      Sen, ben veya başka birileri.

Kelime Kökeni

Farsça aynı anlama gelen wayā و يا  sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça wa و  ve Farsça yā يا  sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ve, ya<sup maddelerine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Dede Korkut Kitabı (1400 yılından önce) : Ya kara buğranuñ gögsü altında kalam veya buğanuñ boynuzunda ilişem ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski