zillet

 

zillet

zillet ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, Arapça ẕillet

Hor görülme, aşağılanma:

      "Yıllardan beri dişinden tırnağından artırdığı, çoluk çocuğunun nafakasından kestiği parayı günün birinde, ben de bu zilletten kurtulurum umuduyla bir köşeye koymuştu." - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Kelime Kökeni

Arapça ḏll kökünden gelen ḏillat ذلّة  "düşkünlük, aşağılanma, zül" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏalla ذلّ  "düşkün idi, aşağılandı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için zül maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Tezkiret-ül Evliya (1341) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski