modern

 

modern

modern ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

Fransızca moderne

1. sıfat Çağdaş:

      "Bilmeyenin elinde en modern aletler bir maden külçesi hâline gelir." - Mehmet Kaplan

2. sıfat Çağcıl.

Kelime Kökeni

Fransızca moderne "şimdiki zamana ait, asri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince modernus "adaba ve usule uygun, ölçülü, zamana göre" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince modus "tarz, usul, ölçü" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mod maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

"asri" [ İbrahim Alaattin (Gövsa), Yeni Türk Lugatı (1930) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski