ayarlama

 

ayarlama

ayarlama ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim Ayarlamak işi, kalibraj:

      "Sarhoş serseri, bir eliyle boyuna rotayı ayarlamaya çalışıyordu." - Çetin Altan

2. isim Düzene koyma, regülasyon:

      "Daha küçük yaştan itibaren biz yaşayabilmek için davranışlarımızı ayarlamaya çalışırız." - Mehmet Kaplan

Gökbilim Terimleri Sözlüğü - 1969

İngilizce: calibration, Fransızca: étalonnage, calibration, Almanca: Eichung

Bir ölçü aracının gösterdiği değerleri, ölçek olarak kabul edilen ya da doğruluğuna güvenilen başka bir araca göre düzenleme.

Kimya Terimleri Sözlüğü - 1981

Türkçe: kalibrasyon, İngilizce: calibration, Fransızca: calibrage, Almanca: Eichen, Kalibrierung

1. Bir ölçüm aygıtını amaca uygun olarak derecelendirme. 2. Bir ölçmede yapılan yanılgı sınırlarını saptama.

Madencilik Terimleri Kılavuzu - 1979

calibration

ayarlama

İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004

İngilizce: escalator

İngiliz hükümetinin petrol, tütün gibi ürünlerden aldığı vergileri her yıl düzenli olarak gerçekleşen enflasyon oranının üzerinde artırması biçiminde uyguladığı politika. krş. ayarlama koşulu

Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü - 1972

İngilizce: adjusting, Fransızca: ajustage, Almanca: Adjustierung

Bir işlemin denetiminde, işlemi etkileyen etkenleri gerektiği gibi değiştirme.

Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü -

calibration

ayarlama

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü -

İngilizce: adjust

Standartlaştırma.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski