bağ

 

bağ

bağ kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

bağ (I)

1. isim Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne:

      Ayakkabının bağı çözüldü.

2. isim Sargı:

      Yaramın bağını değiştireceğim.

3. isim Bağlam, deste, demet:

      Beş bağ ekin, iki bağ maydanoz.

4. isim, mecaz İlgi, ilişki, rabıta:

      "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür." - Anayasa

5. isim, anatomi Kemikleri birbirine bağlamaya, iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti:

      Eklem bağı, asıcı bağ.

6. isim, denizcilik Bir halat üzerine atılan sağlam, düzgün ve istendiğinde kolayca çözülebilen her türlü düğüm.

7. isim, müzik Nota yazarken yan yana gelen aynı veya farklı değerdeki notaların birbirine bağlanarak çalınacağını belirtmek için yapılan yay biçimindeki işaret.

bağ (II)

Farsça bāġ

1. isim Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası.

2. isim Meyve bahçesi:

      "Kadıköy'den Fenerbahçe'ye kadar olan saha, gözleri okşayan bağlarla örtülüdür." - Beynun Akyavaş

Kelime Kökeni

bağ (I)

Eski Türkçe bağ fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe ba- "bağlamak" fiilinden +Ig sonekiyle türetilmiştir. (İlk kullanımı: Or, Kaş)

Tarihte En Eski Kaynak:

  • bağ "bağ, düğüm, akit, ittifak " [ Orhun Yazıtları (735) ]
  • bağlamak [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]
  • bağlantı "rabıta" [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler (1932) ]
  • bağıntı "izafet" [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri (1942) ]
  • bağıl "izafi" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı (1945) ]
  • bağlaç "gramerde rabıta" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı (1945) ]
  • bağımsız "tabi olmayan, müstakil" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı (1945) ]

bağ (II)

Farsça bāġ باغ  "her çeşit bahçe" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) bāg "1. kısmet, pay, mülk, 2. bahçe" sözcüğünden evrilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak: "üzüm yetiştirilen yer" [ Kutadgu Bilig (1070) : kişi köngli bag ol yaşargu suvı ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski