bağımsızlık

 

bağımsızlık


bağımsızlık kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

bağımsızlık, -ğı

isim

Bağımsız olma durumu, istiklal:

      "Artık canıma tak etti, mutlaka bağımsızlığımı kazanmalıyım." - Necip Fazıl Kısakürek

Eğitim Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: istiklâl, İngilizce: independence, Fransızca: indépendance

1. Ekonomik ve ruhsal desteğe gereksinme duymak, ilgi görmek ve yön seçmek bakımından başkalarına bağlı olmama durumu.

İstatistik Terimleri Sözlüğü - 1983

İngilizce: independence, Almanca: unabhaengigkeit

bk. bağımsız denemeler, bağımsız olasıkksal değişkenler, bağımsız olaylar.

Yöntembilim Terimleri Sözlüğü - 1981

Türkçe: müstakillik, İngilizce: independence

İki olay ya da değişkenin birbirine bağlı olmaksızın değişmesi ya da aralarında bir bağıntının bulunmaması durumu, bk. bağışımlık.

Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü -

independence

bağımsızlık

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü -

İngilizce: independence

Bir olayın ortaya çıkışı bir sonraki olayın özelliğinin ortaya çıkış olasılığını değiştirmemesi.

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: independence

1. Bir ülkenin veya toplumsal grubun kendi iç ve dış işlerini, başka bir ülkenin veya grubun kontrol ve yönetimine bağlı olmaksızın ulusal çıkarlarına göre yürütmesi durumu. 2. Kimseye bağlanmama, emir almadan emredebilme, özgür olma durumu.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski