İstatistik Terimleri Sözlüğü

topluluk

Topluluk , ortak değerleri paylaşma, aynı mekânda yaşama, benzer yaşama deneyimlerine, ortak çıkarlara sahip olma gibi ort…

veri

Veri (İng. ve Lat. datum; ç. data), ham (işlenmemiş) gerçek enformasyon parçacığına verilen addır. Veriler ölçüm, sayım, …

bölüt

bölüt kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim, biyoloji Zigotun bölünmesinden sonra oğulcukta or…

birliktelik

birliktelik kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? birliktelik , -ği isim Birlikte olma durumu; beraberl…

birleşim

birleşim kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Birleşmek işi:       "Çehresinde acı ile s…

birikinti

birikinti kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim Bir yerde kendi kendine birikmiş olan şey:       &…

beklenti

beklenti kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Gerçekleşmesi beklenen şey:       "Ondan b…

bağlanım

bağlanım kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Bağlanma işi. 2. isim Siyasal veya sosyal konu…

bağımsızlık

bağımsızlık kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? bağımsızlık , -ğı isim Bağımsız olma durumu, istiklal…

bağımlılık

Bağımlılık , zevke neden olan madde veya davranışların artan miktarlarda tekrarlanmasıyla oluşan biyopsikososyal bir bozuk…

ayrışım

ayrışım kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Ayrışma işi. 2. isim Farklılık:       "Top…

etki

etki ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki g…

olay

olay ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nite…

güç

güç ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? güç , -cü (I) 1. isim Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapab…

yan

yan ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Bir şeyin ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü, profil: …

dönem

dönem ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Belli özellikleri olan zaman parçası, periyot:       "…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı