immünoloji

 

immünoloji
Bir bağışıklık hücresi (Nötrofil, mor) tarafından emilen bir bakteri (MRSA, sarı).

İmmünoloji, bağışıklık ve farklı organizmaların bağışıklık sistemleri ile ilgilenen bilim alt dalıdır. Türkçeye, Fransızca "immunologie" kelimesinden türeyerek gelmiştir. Türkçe, bağışıklık bilimi olarak da adlandırılır. İmmünoloji, çeşitli organizmalardaki bağışıklık olayları ve bu organizmanın çeşitli yabancı maddelere karşı savunma reaksiyonlarını kapsamaktadır. Ayrıca immun sistem'in yapısı, normal ve normal dışı fonksiyonlarını inceler.

İmmünoloji oldukça geniş bir daldır ve birçok alt dala sahiptir; immünoterapi, immünogenetik ve evrimsel immünoloji gibi. Ayrıca farklı bilimsel disiplinlerde immünolojik bulgular kullanılabilir, immünolojik yönler olabilir.

  • Yapı: Bağışıklık
  • Alt bölümleri: Hücresel, Kliniksel, Genetik(immünogenetik), Humoral, Moleküler
  • Önemli hastalıklar: Otoimmün hastalık, Aşırı duyarlılık, Bağışıklık bozukluğu, Bağışıklık yetmezliği
  • Önemli testler: Aglütinasyon, İmmünoassay, Immunoprecipitation, Seroloji
  • Mütehassıs: İmmünolojist


immünoloji kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, (l ince okunur), Fransızca immunologie

Bağışıklık bilimi.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü - 1998

bk. bağışıklık bilimi

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü - 2007

İngilizce: immunology

Bağışıklık bilimi.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü -

İngilizce: immunology

İnsan ve hayvanlarda bağışıklık sistemini ve hastalıklara karşı oluşan bağışık cevabı inceleyen bilim dalı, bağışıklık bilimi.

İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü - 2014

İngilizce: immunology

Bağışıklık olaylarının ortaya çıkma koşullarını, gelişimini, alınabilecek önlemleri ve yapılabilecek tedaviyi konu alan bilim dalı. #(bağışıklık bilimi)#

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski