başlık

 

başlık

başlık kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

başlık, -ğı

1. isim Genellikle başı korumak için giyilen şapka, serpuş:

      "İyi ki güneş açmış, sıcak basmış da başlığını sıyırınca yüzünü görmüş, tanımışlardı." - Necati Cumalı

2. isim Üst giysilerinin yakalarına takılı başlık, kapüşon.

3. isim Hayvan koşumunun başa geçirilen bölümü.

4. isim Bir sütunun, bir direğin tepeliği:

      "Önünden yüzlerce defa geçmiş olduğumuz bin yıllık çeşme, bir sütun başlığı birden gözümüzde şahsiyet ve değer kazanırdı." - Samiha Ayverdi

5. isim Kâğıt veya zarf üstüne basılmış ad ve adres, antet.

6. isim Bir yazının, bir kitabın bölümlerinin başına konulan ve konuyu kısaca tanıtan ibare, serlevha.

7. isim Başlık parası.

8. isim Tablaların veya iş parçalarının düzgün kalmasını sağlamak amacı ile baş taraflarına takılan parça.

9. isim Tekerlek parmaklarının çakılı olduğu kısım.

Yumrukoyunu Terimleri Sözlüğü - 1968

İngilizce: Truse, Almanca: Kopfschutz

Çalıştırmada yumrukoyuncularının kaşlarının yarılmaması için başlarma geçirdikleri üstleri lastikli; ya da ayarlanabilir, çeneden bağlanan yumuşak deriden başlık.

Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü - 1981

İngilizce: head, tripod head, Fransızca: tête de pied (de trépied), plateforme, Almanca: Stativkopf, Kinoneigekopf

Sinema/TV. Bir üçayağın alıcı ile birleştiği yerde bulunan ve alıcının olduğu yerde çeşitli yönlere dönebilmesini sağlayan çeşitli yapıdaki araçlar.

Gümrük Terimleri Sözlüğü - 1972

Türkçe: Başlık metni, İngilizce: Heading, term of heading, Fransızca: Terme de la position

Bir bildirmelik başlığına giren mal ya da malları ad, nitelik ve özellikleri ile belirten sözcüklerin topu.

Tiyatro Terimleri Sözlüğü - 1966

İngilizce: headline, Fransızca: titre, Almanca: Titel

1. Bir yapıtın adı; 2. Bazı oyunlarda, özellikle anlatımcı tiyatroda, oynanan tablonun konusunu sahne üzerine iri harflerle ya da projeksiyonla yansıyan yazı.

Ağaçişleri Terimleri Sözlüğü - 1968

Türkçe: başlık, Almanca: Anfassleisten

Tablaların ya da iş parçalarının düzgün kalmasını sağlamak amacı ile baş taraflarına takılan parçalara verilen genel ad.

Budunbilim Terimleri Sözlüğü - 1973

İngilizce: brid price, Fransızca: prix d'achat de la femme, Almanca: Brautpreis

Hem kızın ailesinden ayrılmasıyla yitirilen işgücünü karşılamak, hem de kadının durumunu ve evliliğin sürüp gitmesini güven altına almak gibi ikili bir işlevi amaçlayan, erkeğin evlenmek için kızın ailesine verdiği para, hayvan ya da özdeksel değeri olan nesneler.

Tarih Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: Sername

Resmî yazılarda kâğıdın üst yanına konan ve belgeyi yazan ile belgenin yazıldığı kişinin aşama ve orununa göre değişen sesleniş niteliğindeki sözler.

Çiftteker Terimleri Sözlüğü - 1970

Türkçe: kask, Fransızca: casque

Çeşitli yarışlarda, koşucuların giymek zorunluğunda oldukları, deriden ya da plastikten yapılmış başlık. Bunların içi, yumuşatılmış sert maddelerle doldurulmuştur. Üzerindeki dilimlerin aralıkları en çok 45 mm. olur.

Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü - 1974

1. Yazmalarda ilk sayfanın üst başına yapılan bezekli bölüm. 2. Yazmalarda ve eski basma kitaplarda kitap adı.

Zanaat Terimleri Sözlüğü - 1976

(I) 1. Kağnı tekerlerinde tahta parmakların geçtiği ağaç göbek kısmı. (Kızılcasöğüt *Banaz -Uşak; Ortayazı *Senirkent -Isparta; *Bor, *Aksaray -Niğde) 2. Pulluk okunun ucu. (Taşpınar *Aksaray -Niğde) 3. Yün atma aygıtının kirişin dışarı fırlamasını sağlayan uç kısmı. (*Yalvaç -Isparta) 4. Koşum takımının atın başına rastlayan bölümü. (*Yalvaç, *Senirkent -Isparta; *Bor, *Aksaray -Niğde)

(II) Yün takke. (Poyra -Bilecik.)

(III) Mezarlara dikilen tahta ya da ağaçlar. (Kandilli *Bozüyük -Bilecik)

Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü - 1983

İngilizce: title, Fransızca: titre, Almanca: Titel

1. Bir yapıtın adı. 2 -Epik tiyatro'da oynanan tablonun konusunu ya da yorumunu sahnedeki bir gergiye yansıtılmasıyla ortaya çıkan yazı.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü - 1998

İngilizce: cap, Fransızca: bonne, cap, Almanca: Kappe, Cap

1. Ökaryotik mRNA'nın 5' ucundaki yapı. Transkripsiyondan sonra 5' GTP'nin üç fosfatı ile mRNA' nın uç bazının birleşmesi ile oluşan, ilave G metil grubu ihtiva eden koruyucu nükleotit dizisi. 2. Aktin filamentinin (+) ya da (-) ucunda monomerlerin dağılmasını önleyen gCAP 39, severin, gelsolin, villin gibi proteinler. İskelet kasında aktin filamentlerinin Z ucunda CAP Z, diğer ucunda tropomodulin proteinleri. 3.Lac operonunda bulunan operatör ve promoter kısımlarının DNAaz bir tarafından parçalanmasına karşı koruyan üç protein.

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

caption

başlık

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

title

başlık

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

header

başlık

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski