belirmek

 

belirmek

belirmek kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. nesnesiz Önce belli veya görünür olmayan bir şey ortaya çıkmak; tezahür etmek:

      "Yarı yola yaklaştığında, köprünün karşı ucunda, ona doğru gelen bir karaltı belirdi." - Ayşe Kulin

2. nesnesiz Bir düşünce veya durum kesin bir biçim almak; tebellür etmek:

      "Kafasında günden güne çeşitli düşünceler, çeşitli kaygılar beliriyordu." - Orhan Hançerlioğlu

3. nesnesiz İyice görünür ve anlaşılır bir durum almak; tebarüz etmek:

      "Bunun akabince bir toz belirdi kim ne benzer evvelkine!" - Vasfi Mahir Kocatürk

Kelime Kökeni

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء  "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל  "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי  "doldurma" kökünden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Mukaddimetü'l-Edeb (1300 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski