benzeşim

 

benzeşim

benzeşim kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim Bazı ortak yönleri olan iki şey arasındaki benzeşme; analoji.

2. isim, matematik İki şeklin kenarlarının uzunlukları arasındaki oran değişmemekle birlikte, karşılıklı açılarının eşit bulunması durumu; benzer.

Yazın Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: mümasele

bk. eşitleme.

Matematik Terimleri Sözlüğü - 1983

Türkçe: mümaselet, homoteti, İngilizce: homothety, Fransızca: homothétie, Almanca: Homothetie, ähnliche Lage, perspektivische Lage

Benzeşim dönüşümü altında iki uzambiçimin birbirlerine dönüşmesi.

Yöntembilim Terimleri Sözlüğü - 1981

Türkçe: analoji, İngilizce: analogy

Bir alanda tam bir düzenlilik olduğu ya da aynı nedenlerin benzer sonuçlar verdiği ilkesinden yola çıkarak, tam benzerliklere dayanan bilgi üretme yöntemi.

Felsefe Terimleri Sözlüğü - 1975

Türkçe: temsil, İngilizce: analogy, Fransızca: Analogie, Almanca: Analogie, Diğer: Yun. analogia

1. (Eukleides'te) İki ya da daha çok çift terimleri ikişer ikişer birleştiren ilişkinin özdeşliği; özellikle: matematik oranlar. 2. (Aynı anlamda, ama somut olarak) Aralarında aynı bağıntı bulunan terimler dizgesi. 3-İki oranın benzerliği, eşitliği. 4- Birbirine -> benzeşen organların ilişkisi. (Ör. insanda kolun kuşun kanadına benzer oluşu.) 5- Genel görünüşünde birbirine benzemeyen ve aynı kavram altına konamayan şeyler arasında az ya da çok uzaktan benzerlik. Birçok belirtilerde uygunluk. 6- Benzerliği bilgi ilkesi ve kaynağı olarak kullanma. (Ör. Benzerliklere dayanarak çıkarım yapma.)

Fizik Terimleri Sözlüğü - 1983

Türkçe: müşabehet, İngilizce: similarity, Fransızca: similitude, Almanca: Ähnlichkeit

Doğabilimsel yapılan, özellikleri ya da uzbilimsel davranışları açısından benzerlik gösteren nesneler ya da olaylar.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski