beylikçi

 

beylikçi

beylikçi kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim, tarih Divan kâtiplerinin başı, reisi:

      "Tam karşımızda beylikçi beyler oturuyor, alt yanında kazaskerin konağı." - Orhan Seyfi Orhon

2. isim Reisülküttabın yardımcısı:

      "Yerine Beylikçi Mehmet Hayri Efendi reisülküttap ve … hacegândan Raşid Efendi beylikçi tayin edildi." - Ahmet Cevdet Paşa

Tarih Terimleri Sözlüğü - 1974

Padişah divanı kaleminin başı; aynı zamanda bütün Divan-ı Hümayun kalemlerinin reisülküttaptan sonra en yüksek buyurucusu.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski