vahşi

 

vahşi

vahşi kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

(vahşi:), Arapça vaḥşī

1. sıfatyabani:

      "Adada vahşi bir kabile varmış, dikkatli davranalım." - Sait Faik Abasıyanık

2. sıfat Yırtıcı olan (hayvan).

3. sıfat, mecaz Kaba, saygısız, uyum sağlayamayan (kimse).

Biyoloji Terimleri Sözlüğü - 1998

bk. yabanî

Kelime Kökeni

Arapça waḥşī وحشى  "yabani" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wḥş kökünden gelen waḥş وحش  "orman, meskûn olmayan yer, evcilleşmemiş hayvan" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) vaχş "büyüme, yetişme, bitme" sözcüğünden alıntıdır. Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *aug-s- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *aug- "bitmek, yetişmek, büyümek, çoğalmak" kökünden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

vahşet "yabanilik, asosyallik, düşmanlık" [ (1300 yılından önce) ]

vahş "yabani hayvan" [ Aşık Paşa, Garib-name (1330) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski