götürmek

 

götürmek

götürmek kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. -i Taşımak, ulaştırmak veya koymak:

      "Yemeği götürmek için o an en uygun kişiydim." - Ayla Kutlu

2. -e, -i Bir kimseyi bir yere kadar yanında yürütmek.

3. -i Yerinden ayırıp uzağa atmak veya yok etmek:

      Bir mermi bacağını götürdü. Duvarı su götürdü.

4. -i, nesnesizöldürmek:

      Hastalık çok insan götürdü.

5. -e Dayanmak, katlanmak, tahammül etmek.

6. -e, -i Birinin yanında yürüyüp ona bir yere kadar arkadaşlık etmek; bırakmak:

      Beni evime kadar götürdü.

7. -e Bir sonuca vardırmak:

      "Bitirmeden şunu da söyleyeyim, ahlaka, gerçek ahlaka götüren başlıca yollardan biri de aşktır." - Nurullah Ataç

8. -i Kaybolmasına, yok olmasına yol açmak:

      Eksiler artıları götürdü.

9. -ivardırmak.

10. -i, mecaz Herhangi bir yiyeceği tek başına ve hızlı bir biçimde yemek.

11. -i, argo Tümüyle sahip olmak.

12. -i, argo Haksız kazanç sağlamak, mal veya para sahibi olmak.

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

swap-out

götürmek

Kelime Kökeni

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء  "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל  "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי  "doldurma" kökünden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Mukaddimetü'l-Edeb (1300 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski