el bileği

 

el bileği

El bileği, İnsan anatomisinde önkol ile el arasında bulunan esnek ve daha dar bir bağdır. El bileği temel olarak karpallar denilen ve birbiri üzerine sarılarak şekil verilebilir bir menteşe oluşturan, çift sıra kısa kemiklerden oluşur.

El bileği eklemi (articulatio radiocarpea) oval eklemdir.

{tocify} $title={İçindekiler}

Eklem yapısı

Eklemi oluşturan yapılar yukarıda radiusun distal ucu ve eklem diskinin alt yüzeyi; aşağıda skafoideum, lunatum ve triquetrum kemikleridir.

Radiusun eklem yüzeyi ve eklem diskinin alt yüzeyi birlikte enine oval konkav bir yüzey oluşturur. Skafoideum, lunatum ve triquetrumun superior eklem yüzeyleri de düz konveks bir yüzey oluşturur. Bu konveks yapı, konkav yüzeyin içine oturarak eklemi oluşturur.

Patoloji

Karmaşık yapısından dolayı el bileği incinmeleri ve fonksiyon bozukluklarının tedavisi zordur. Bilgisayar çağının getirileriyle beraber el ve bilek ağrıları, en yaygın üst ekstremite şikayetlerinden biri haline gelmiştir.

Ligamentleri

Eklem, kapsülle çevrilidir ve aşağıda belirtilen ligamentlerce de kuvvetlendirilir:

  • Palmar radiokalpar ligament
  • Dorsal radiokalpar ligament
  • Ulnar kollateral ligament (başparmak)
  • Radial kollateral ligament (başparmak)

Belirtilen ligamentlerin derin yüzeyini, radiusun distal ucunun kenarından ve eklem diskinden karpal kemiklerin eklem yüzeylerinin kenarına kadar sinoviyal zar kaplar. Gevşek, serbest durur ve sayısız kıvrım oluşturur, özellikle de arka tarafta.

Hareketleri

Bu eklemin izin verdiği hareketler fleksiyon (bükme), ekstensiyon (germe), addüksiyon (orta hata yaklaştırma) ve abdüksiyondur (orta hattan uzaklaştırma). Birleşmiş karpal kemikleri sayesinde bu hareketler gerçekleşir.

Resimleri

Sağ Posterior Distal Radius, Ulna, Karpallar
Sağ Posterior Distal Radius, Ulna, Karpallar

Sağ Anterior Distal Radius, Ulna, Karpallar
Sağ Anterior Distal Radius, Ulna, Karpallar

Karpal kemikleri
Karpal kemikleri

El bileğinin ligamentleri, Anterior
El bileğinin ligamentleri, Anterior

El bileğinin ligamentleri, Posterior.
El bileğinin ligamentleri, Posterior.

Erkek çocuk elinin röntgeni.
Erkek çocuk elinin röntgeni.

el bileği hakkında bilgi nedir TDK sözlük anlamı ve açıklaması ne?

Biyoloji Terimleri Sözlüğü - 1998

İngilizce: wrist, Fransızca: poignet, Almanca: Handgelenk, Diğer: Yun. karpos: bilek

El ile kol arasında kalan ve sekiz küçük kemik kapsayan bölge.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski