böbürlenmek

 

böbürlenmek

böbürlenmek kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

nesnesiz, -le

Övünerek kabarmak, üstünlük taslamak:

      "Millete, vatana bir faydam dokunuyor diye böbürlenirdi." - Sait Faik Abasıyanık

Kelime Kökeni

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء  "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל  "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי  "doldurma" kökünden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Mukaddimetü'l-Edeb (1300 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski