briket

 

briket

briket kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

Fransızca briquette

1. isim Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakacak.

2. isim Linyit, kömür tozu ve katran tortusundan basınçla elde edilen, tuğla biçimli yapı malzemesi:

      "Çocuklar taşları, kırılmamış briketleri, tuğlaları çarçabuk bir yana yığdılar." - Lâtife Tekin

3. isim Kum ve çimentonun birleştirilmesiyle elde edilen yapı malzemesi.

Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu - 1963

Türkçe: ihrak kerpici, Fransızca: briquette

(kimya)

Kelime Kökeni

Fransızca briquette "tuğlacık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca brique "tuğla" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Holandaca bricke "kırık, kırma, tuğla" sözcüğünden alıntıdır. Holandaca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *brekan "kırmak" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bhreg- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için fragman maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

"kömür tozundan yapılan tuğla şeklinde kömür kütlesi" [ Mehmet Bahaettin, Yeni Türkçe Lugat (1924) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski