bronş

 

bronş

Bronş, soluk borusunun (trachea) ikiye ayrılması ile başlayıp akciğerlere kadar giden kısımlarından birine verilen ad. Sağ ve sol akciğere gitmesine göre sağ bronş, sol bronş adını alır. Sağ bronş sol bronşa göre daha kısadır. (Sağ bronş 3 cm, sol bronş 4,5 cm.)

Akciğerin yarı içinde yarı dışında bulunan bölümleri, akciğer içerisinde ilerledikçe ince bronşçuklara (bronchulus) ayrılır. En son kısmı 1 mm çapında olan bronşçukların her biri bir alveolde ile sona erer. Bronşların yapısı, soluk borusundaki gibidir. Kıkırdak iskeletle, elâstik bağ dokusundan ve düz kaslardan meydana gelmiştir. İçleri epitel hücreleri ile örtülmüştür. Mukoza içerisinde salgı veren bezler vardır. Bronşcuklar çok ince borucuklarla akciğeri oluşturan alveollere açılır.

Bronş hastalıkları genel olarak bronşit adı ile bilinir.

bronş kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, anatomi, Fransızca bronche

Soluk borusunun akciğerlere giden iki kolundan her biri ve bunların dalları:

      "Sigara öksürüğü diye bir tanım tıpta yoktur fakat sürekli bronş zararına bağlı olarak oluşmuş aşina oldukları öksürük vardır." - İsa Altın

Zooloji Terimleri Sözlüğü - 1963

bk. soluk borusu dalı

Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu - 1963

bk. soluk borusu.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü - 1998

bk. soluk borusu dalı

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü -

Latin: bronchus

Soluk borusunun iki akciğere açılan ve akciğerlerde dallanma göstererek seyreden kıkırdak ve kas içeren soluk borusu. Büyük bronşlarda mukoza düzgün, orta ve küçük bronşlarda ise mukoza kıvrımlı yıldız biçimindedir.

Tıp Terimleri Kılavuzu - 2010

soluk borucuğu

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: bronchus

Trakeadan ayrılarak akciğere giren ve organda birkaç kola ayrılan ana dallardan her biri, (bronkus).

Kelime Kökeni

Fransızca bronche "nefes borusunun ana dalları" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca brónχos βρόνχος  "yutak veya nefes borusu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷrə- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷerə-4 "yutmak" kökünden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

bronşit [ Mehmet Bahaettin, Yeni Türkçe Lugat (1924) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski