buğu

 

buğu

Buğu, istim veya islim (İngilizce “steam”den); fizik, kimya ve mühendislikte, buharlaşmış suyu ifade eder. 100 santigrat derece civarındaki sıcaklıkta ve standart atmosferik basınçtaki buhar, saftır, saydam gaz haldedir ve sıvı haldeki sudan 1600 kat daha hacimlidir. Buhar doğal olarak suyun kaynama noktasından daha sıcaktır. Daha yüksek sıcaklıklardaki buhara genelde kızdırılmış buhar denir.

Sıvı haldeki su, çok sıcak sıvı bir madde ile temas ettiğinde (örneğin lav veya erimiş metal), çok çabuk olarak buhar haline gelebilir. Buna buhar patlaması adı verilir. Bu patlama, özellikle kapalı alanlarda ani basınç değişikliği nedeniyle, son derece büyük hasarlara sebep olabilir.

Bir buhar makinesi, mekanik iş üretmek için türbin veya pistonun hareketini buharın genişlemesi ile sağlar. Diğer endüstriyel uygulamalarda, buhar genellikle borular boyunca dolaşarak depoladığı enerjiyi ısı transferi ile aktarır. Buhardaki bu depolanmış ısının nedeni suyun yüksek buharlaşma ısısıdır. Mühendisler buhar makinelerini modellemek için ideal termodinamik çevrim olan Rankine çevrimini kullanır.

Buhar, endüstri dışında sauna ve hamam gibi yerlerde de sıcaklık ve insanlar üzerindeki terapi etkileri sağlamak için kullanılır.

ABD'de elektrik enerjisi üretiminin %90'ından fazlası akışkan olarak buhar kullanan buhar türbinleri ile sağlanmaktadır. Buhar türbininde enerji verimini maksimize etmek için düşük basınçta, buharın yoğuşarak su haline gelmesi sık sık meydana gelir. Fakat bu durumun (yaş-buhar), korozyona sebep olmaması için süreç çok dikkatli bir şekilde kontrol edilmelidir.

Su-buhar sıcaklık-entropi diyagramı
Su-buhar sıcaklık-entropi diyagramı

Entalpi-entropi diyagramı
Entalpi-entropi diyagramı


buğu kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim

Soğuk bir cisim üzerinde ortamda bulunan havanın veya gazın yoğunlaşmasından ötürü meydana gelmiş ince sıvı katmanı:

      "Döşeme, suyun cızırtılarla soğuttuğu ağır bir taş gibi buğu içindeydi." - Yaşar Nabi Nayır

      "Biz bile kendimizi en sadık bir aynada görmek istesek nefesimizin buğusu aynamızı bulandırır." - Abdülhak Şinasi Hisar

Uygulayım Terimleri Sözlüğü - 1980

Türkçe: buhar, İngilizce: steam, vapor, Fransızca: vapeur

genel uygulayım: 1. Isı etkisiyle gaz durumuna geçen sıvı. 2. Soğuk bir özdek üzerinde ince bir tabaka biçiminde oluşan sıvı yoğuşması.

Fizik Terimleri Sözlüğü - 1983

Türkçe: sis, İngilizce: mist, fog, Fransızca: brume, brouillard

Su uçuğunun soğuk bir yüzey üzerinde ya da havadaki toz ve üşerler üzerinde ince damlalar halinde yoğuşmasıyla oluşan bulut. bk. uçuk.

Madencilik Terimleri Kılavuzu - 1979

buğu

Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü - 1972

Türkçe: buhar, İngilizce: vapour, Fransızca: vapeur, Almanca: Dampf

Gaz durumundaki özdek.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe bū sözcüğünden evrilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

bū "buhar, yemek kokusu gibi buharlı koku" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]

buğ [ Ebu Hayyan, Kitabü-l İdrak (1312) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski