çökmek

 

çökmek

çökmek kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

çökmek, -er

1. nesnesiz Bulunduğu düzeyden aşağı inmek; çukurlaşmak, batmak, obrumak:

      "Altımız oynadı, toprak çöktü üstüme. Bağırıyordum. Toprak sıkıştırıyordu." - Yaşar Kemal

2. nesnesiz Üzerinde bulunduğu yere yıkılmak:

      "Bir, bilemedin bir buçuk kulaçlık bir tavan çöktü bana kalırsa…" - Mustafa Necati Sepetçioğlu

3. -eçömelmek.

4. -e Oturmak, birdenbire oturmak:

      "Soluk soluğa yere çöktü." - Falih Rıfkı Atay

5. nesnesiz Birinin, bir şeyin üzerine çullanmak.

6. nesnesiz Deve, sığır vb. olduğu yere oturmak:

      "Boz renkli bir kaya, tıpkı çökmüş bir hecin sırtını andırıyordu." - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

7. nesnesiz Şakak, avurt vb. içeri doğru girmek; çukurlaşmak:

      "Kadının yanakları daha fazla çöktü." - Halide Edip Adıvar

8. nesnesiz Basmak, yayılmak:

      "Geceleri bazen öyle bir sessizlik çöküyor ki muharebenin bu yerlerde olduğuna insanın inanamayacağı geliyor." - Necip Fazıl Kısakürek

9. nesnesiz Sis, duman vb. inerek kaplamak:

      "Alaca karanlıklar çökerken köşk bahçesinin parmaklıklarında görünmektedir." - Salâh Birsel

10. nesnesiz, mecaz Sarsılıp dinçliğini yitirmek:

      "Şayet iradesiz bir adamsanız az zamanda çürüyüp çökmeniz pek mümkündür." - Refik Halit Karay

11. nesnesiz Tortu dibe inmek.

12. nesnesiz, mecaz Son bulmak, yıkılıp dağılmak; göçmek:

      "Bir gün vatan çöktü ve millî mabetler istila edildi." - Aka Gündüz

13. -e, mecaz Yoğun bir biçimde duymak:

      "Mustafa Kemal'in içine ilk defa bu lisede vatan kaygısı çöktü." - Falih Rıfkı Atay

Kelime Kökeni

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء  "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל  "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי  "doldurma" kökünden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Mukaddimetü'l-Edeb (1300 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski