etnonim

 

etnonim

Sosyolojide, etnonim (Yunanca: ἔθνος, éthnos, lit. 'millet' ve ὄνομα ónoma, lit. 'isim' birleşimi), belirli bir etnik grubu belirtmek için uygulanan isimdir. Bazen etnisite ile aynı anlamda kullanılabilir. Etnik isimler iki kategoriye ayrılabilir: egzonimler (etnik grubun adı başka bir grup insan tarafından yaratılır), otonimler, ve endonimler (isim etnik grubun kendisi tarafından oluşturulmuş ve kullanılmıştır). Örneğin Almanya'daki etnik olarak baskın grubun etnik adı Almanlardır; bu terim (yani "Alman" terimi) Türkçeye Arapça ve Fransızcadan girmiştir, ancak tersine Almanlar, kendilerini ifade ederken Deutschen terimini kullanır.

Kelime Kökeni

Fransızca ethnonyme "ulus veya kavim adı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca éthnos έθνος  "kavim" ve Eski Yunanca ónyma όνυμα  "ad" sözcüklerinin bileşiğidir. etno+, anonim maddelerine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

[ (2000 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski