külah

 

külah

külah kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

(l ince okunur), Farsça kulāh

1. isim İçine bazı şeyler koymak için huni biçiminde bükülmüş kâğıt kap.

2. sıfat Bu kabın alabileceği miktarda olan:

      "Dışarıda, bahçede, meydanda bekleyen mektep çocuklarına birer külah şeker dağıtıldı." - Yahya Kemal Beyatlı

3. isim, eskimiş Yağmurdan veya soğuktan korunmak için giyilen ucu sivri başlık; börkenek:

      "Bunun sırtında öbürleri gibi bir uzun cübbe, başında bir uzun külah vardı." - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

4. isim, mecaz Oyun, hile.

Kelime Kökeni

Farsça kulāh كلاه  "1. soylulara mahsus yüksek başlık, taç, 2. her çeşit başlık" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) kulāv sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice kulwā כלוא  "yüksek başlık, taç" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

Tarihte En Eski Kaynak

"taç" [ Danişmend-Name (1360) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski