buyurmak

 

buyurmak

buyurmak kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. -e, -iemretmek:

      "Ahlak sadece kötülük etmekten çekinmek değildir, başkalarının edecekleri kötülükleri de önlemeye çalışmayı buyurur." - Nurullah Ataç

2. -e, -isöylemek:

      "Çok doğru buyuruyorsunuz." - Falih Rıfkı Atay

      Bir şey mi buyurdunuz?

3. -e “Buyurun” diyerek konuğu saygı ile içeri almak veya dışarı çıkarmak:

      "Salona buyurmaz mısınız?" - Mithat Cemal Kuntay

4. -i İkram edilen bir şeyi almak:

      "Buyurunuz kahvenizi!" - Mehmet Emin Yurdakul

5. yardımcı fiil “Etmek, olmak” anlamında yardımcı fiil olarak kullanılır:

      "Size karşı derin hürmeti vardı, lütuf buyurur sorarsanız yalnızlığını hissetmez." - Refik Halit Karay

Kelime Kökeni

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء  "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל  "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי  "doldurma" kökünden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Mukaddimetü'l-Edeb (1300 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski