donmak

 

donmak

donmak kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

donmak, -ar

1. nesnesiz Sıvı, soğuğun etkisiyle katı duruma gelmek; buymak.

2. nesnesiz Yaşamını yitirmek, soğuktan ölmek:

      "Arabacım neredeyse donmak üzereydi." - Kenan Hulûsi Koray

3. nesnesiz Çok üşümek.

4. nesnesiz Bitki soğuktan zarar görmek, yararlanılmaz duruma gelmek.

5. nesnesiz Kimyasal bir etki ile katılaşmak:

      Çimento ve alçı çabuk donar.

6. nesnesiz, fizik Eriyik durumda bulunan bir metal katı duruma geçmek.

7. nesnesiz, mecaz Beklenmedik bir durum karşısında birden hareketsiz kalmak:

      "Salonun içinde kimse kımıldayamadı. Hepsi olduğu yerde dondu. Taş kesildi." - Ömer Seyfettin

8. nesnesiz, mecaz Gelişmemek, yeniliklere açık olmamak:

      "Bütün kafaların donmuş, taşlaşmış olmasını istiyorlar." - Çetin Altan

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

freeze

donmak

Kelime Kökeni

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء  "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל  "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי  "doldurma" kökünden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Mukaddimetü'l-Edeb (1300 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski