cenaze

 

cenaze

cenaze kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

(cena:ze), Arapça cenāze

1. isim Kefenlenip tabuta konmuş, gömülmeye hazırlanmış insan ölüsü:

      "Evden iki sene içinde üç cenaze çıkmıştı." - Peyami Safa

2. isimcenaze töreni.

Kelime Kökeni

Arapça ve Farsça cināza جنازه  "ölünün içine konulduğu tabut" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ganzā גנזא  "gömü, hazine" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen ganz veya ganzīnak sözcüğünden alıntıdır.

Tarihte En Eski Kaynak

cinaze [ Tezkiret-ül Evliya (1341) : Halayık feryad eylediler kim "Zennūn diridür, barmağın çıkardı." Cināzeyi aşağa kodılar. ]

Ek Bilgi

Arapça sözcük muhtemelen Aramiceden alıntı olup Arapça canb (yan) sözcüğüyle etimolojik ilintisi dolaylıdır. “Namaza yanaşması caiz olmayan kişi” açıklaması halk etimolojisi olmalıdır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski