cereme

 

cereme

cereme kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, Arapça cerīme

Başkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme:

      "Öde şunun ceremesi her neyse." - Kemal Tahir

Kelime Kökeni

Arapça crm kökünden gelen carimat veya carīmat جرمة/جريمة  "suç, günah" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için cürüm maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

cerīme "suça karşılık ödenen para cezası" [ Fatih Sultan Mehmed, Kanunname-i Al-i Osman (1481 yılından önce) : cerime kanda gerek mîrî subaşılarına ve gerek ehl-i timar subaşılarına üçbin akça ola ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski