ciğer

 

ciğer

ciğer kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

Farsça ciger

1. isim Akciğerlerle karaciğerin ortak adı:

      "Kiminin ciğerleri iflas etmiş, kiminin ise derisi hastalanmıştı. Ağızlarının içi bile hasta olanlar vardı." - Mustafa Karnas

2. isim Hayvanlarda akciğer, yürek ve karaciğerin oluşturduğu takım:

      "Koyun ciğeri size kâfi değil mi? Bu koyun ciğerini ciğer saymıyor musunuz?" - M. Abdulhalık Çay

3. isim Hayvanların karaciğerinden yapılan yemek:

      "Onca iştahlıyken yemeği unutuyor, önündeki ciğere dalgın dalgın bakıyordu." - Tomris Uyar

4. isim, mecaz:

      "Deniz havasını çekiyorum ciğerlerime derin derin..." - Erhan Bener

5. isim, mecaz Cesaretli, yürekli olma:

      Onda bu işi yapacak ciğer var mı?

Kelime Kökeni

Farsça cigar veya cīgar جگر/جيگر  "karaciğer" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen yakar veya cagar sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen yākarə sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen yákr̥t यकृत्  sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *yēkʷr- biçiminden evrilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Codex Cumanicus (1300) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski