çıplak

 

çıplak

çıplak kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

çıplak, -ğı

1. sıfat Üstünde bulunması gereken giysi, örtü vb. bulunmayan; ari, üryan, nü, cıbıl, cıbıldak, cılcıbık, şallak, yalıncak:

      "Kız, çıplak tabanlarını bozuk yolda şaplata şaplata köyün içerisine doğru uzaklaştı." - Ercüment Ekrem Talu

2. sıfat Saçsız (baş).

3. sıfat Üzerinde yaprak olmayan:

      "Irmağın başında kocaman, çıplak bir tek kavak vardı." - Halide Edip Adıvar

4. sıfat İçinde gerekli eşya bulunmayan:

      "Ankara tepelerinin birinde, boz renkli bir binanın çıplak ve dar bir odasında onunla karşı karşıyayız." - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

5. sıfat, mecaz Yoksul olan (kimse):

      "Askerliğini yapmamış, beş parasız, çıplak bir Cemal'in nesi vardı evlenilecek?" - Necati Cumalı

6. sıfat, mecaz Yalın, süssüz olan; daylak:

      Çıplak bir anlatım.

7. isim Soyunmuş durumda olan vücudun resmi; nü.

8. sıfat Apaçık ortada olan:

      "Hepimiz, Erzilya gibi, güzelleşmek için yalan elbiseleri arıyoruz ve çıplak hakikati örtmeye, gizlemeye çalışıyoruz." - Peyami Safa

Tarih Terimleri Sözlüğü - 1974

1. Yeniçerilerde günlük hizmete başlamak üzere nöbetle soyunan erler. 2. Tersanede kaptanpaşa hizmetinde baldırları, kol ve omuzlan çıplak bir biçimde giyinmiş, bir çift tabanca ve uzun bir bıçakla silahlanmış olan erlere verilen ad: Küçük Hüseyin Paşa çıplakları.

Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü - 1968

İngilizce: naked, naked wall, Fransızca: nu, Almanca: Nackt, Aktstudie

(Resim) Çıplak vücut resmi.

Kelime Kökeni

cıp veya cıbıl veya çap "çıplak cilt sesi, şapırtı" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için cıbı maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

çıplak "üryan, giysisiz veya saçsız" [ Dede Korkut Kitabı (1400 yılından önce) : Yanındagı yoldaşları çıplak oğlan ]

cavlak "aynı anlamda" [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]

cavlağı çekmek "ölmek (argo)" [ A. Fikri, Lugat-ı Garibe (1889) ]

cıbıldak "çıplak" [ m (1962) : biz padişahın sarayına cıbıl cıbıldak devşirilip girdik ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski