cıvadra

 

cıvadra
Baş istralya ve mistaço ile cıvadra.

Cıvadra veya civadra, yelkenli gemilerde geminin pruvasından ileriye doğru eğimli olarak uzanan bir direktir. Pruva direği ile çubuklarının istralyaları buraya bağlanır. Cıvadra yapı olarak baş istralyadan gelen gerilim kuvvetini dengeleyen mistaço tarafından tutulur. Ayrıca geminin baş tarafına asılan pruva heykelini tutmak için kullanılmaktadır.

Mistaço tarafından tutulan cıvadra
Bir mistaço tarafından tutulan cıvadra.

Etimoloji

Kelime İtalyanca civadera sözcüğünden gelmektedir.

Cıvadra, İngilizcede bowsprit olarak geçmektedir. İngilizce kelimenin Orta Aşağı Almancadaki bōchsprēt kelimesinden geldiği düşünülmektedir. Boch kelimesi yay, sprēt kelimesi ise direk veya sırık anlamına gelmektedir.

cıvadra kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, denizcilik, (cıva'dra), İtalyanca givadera

Geminin baş tarafından havaya doğru biraz kalkık olarak uzatılmış bulunan direk:

      "Cıvadra gönderine harp gemilerinde gemi demirliyken küçük bir millî sancak çekilir." - Mustafa Zaloğlu

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski