zayıf

 

zayıf

zayıf kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

Arapça żaʿīf

1. sıfat Eti, yağı az olan, şişman olmayan (insan veya hayvan); arık (II), ince, kavruk, nahif:

      "Uzun boylu, zayıf, ellilik bir hanım." - Sermet Muhtar Alus

2. sıfat Görevini yapacak yeterli gücü olmayan:

      Zayıf bir ordu. Gözleri zayıf.

3. sıfat, mecaz Sağlamlığı, dayanıklılığı olmayan:

      Zayıf bir yapı.

4. sıfat, mecaz Önemli, güvenilir olmayan:

      Zayıf bir bilgi.

5. sıfat, mecaz Çok az:

      Zayıf bir ihtimal.

6. sıfat Enerjisi, etkisi, yoğunluğu az olan:

      Radyoda uzak bir istasyonun zayıf sesini duydu. Zayıf ışık.

7. isim Ortanın altında olan not.

8. sıfat, mecaz Bilgi yönünden yeterli olmayan, yeteneksiz:

      Zayıf bir öğretmen.

9. sıfat, mecaz İradesi gereği kadar güçlü olmayan:

      "Zayıf ve uydurma bir âşık bu cevaba karşı perişan olurdu." - Aka Gündüz

Kelime Kökeni

Arapça ḍˁf kökünden gelen aynı anlama gelen ḍaˁīf ضعيف  sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için zaaf maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Mukaddimetü'l-Edeb (1300 yılından önce) : ḍaˁīf boldı, aruḳladı ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski