zürra

 

zürra

zürra kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, eskimiş, çokluk, (zürra:), Arapça zurrāʿ

Çiftçiler:

      "Binaenaleyh bendeniz, zürra kısmının bu vergiden istisnasını teklif ediyorum ve buna dair bir takrir takdim eyliyorum." - TBMM tutanakları

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski