çağ

 

çağ

çağ kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim Zaman dilimi; asır, kurun, vakit.

2. isim Hayatın çocukluk, gençlik vb. dönemlerinden her biri; yaş (I):

      "Yazık ki delikanlılık çağını çoktan aşmıştır, şakaklarına kır düşmüştür, ayrıca hastadır." - Refik Halit Karay

3. isim Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası; ahit, asır, dönem, devir:

      "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz." - Falih Rıfkı Atay

4. isim Tarihin ayrıldığı dört büyük bölümden her biri; kurun:

      İlk Çağ. Orta Çağ. Yakın Çağ. Yeni Çağ.

5. isim, jeoloji Bir katmanın oluştuğu süre.

6. isim, mecaz Bir şeyin elverişli, uygun zamanı.

Yerbilim Terimleri Sözlüğü - 1971

İngilizce: oge, Fransızca: âge, Almanca: Alter

Bir katmanın oluştuğu zaman süresi.

Yazın Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: devir

Yazında, sanatta dünya görüşü, sanat anlayışı ve tutumu vb. bakımından temel özellikler gösteren zaman: Klasikler çağı, divan çağı, rokoko çağı, yeni çağ, çağımız...

Tarih Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: Zaman, devir, ahd, karn, kurun, İngilizce: Age, period, Fransızca: âge, temps, Almanca: Zeitalter

1. Belirli özellikleri göz önünde tutularak ele alınan zaman bölümü. 2. Dünya tarihinin incelenmesini kolaylaştırmak için ayrılan dört göreli bölüm: İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ.

Coğrafya Terimleri Sözlüğü - 1980

Türkçe: zaman, İngilizce: era, Fransızca: èra, Almanca: Ära

"Dördüncü çağ", "gençlik çağı" örneklerinde olduğu gibi, yerine göre yerbilim evrelerine verilen ad.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski