çağırmak

 

çağırmak

çağırmak kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. -i Birinin gelmesini kendisine yüksek sesle söylemek, seslenmek.

2. -e, -i Herhangi birinin bir yere gelmesini istemek; davet etmek, seslemek:

      "O akşam Orhan’ı yemeğe çağırdı." - Tarık Buğra

3. nesnesiz Binmek için bir araç istemek:

      "Bir taksi çağırdım." - Cahit Uçuk

4. nesnesiz, ağızlardan Yüksek sesle şarkı, türkü söylemek; çığırmak:

      "Türküler çağırarak tahta siliyor." - Yusuf Ziya Ortaç

Kelime Kökeni

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء  "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל  "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי  "doldurma" kökünden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Mukaddimetü'l-Edeb (1300 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski