ciro

 

ciro

ciro kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

(ci'ro), İtalyanca giro

1. isim, ticaret Bir ticaret senedinin alacaklı tarafından arkasına gereken yazının yazılıp imza edilerek üçüncü bir kişiye devredilmesi.

2. isim Ticari kuruluşlarda bir yıl içinde yapılan işlemlerin toplam değeri; iş hacmi.

Türe Terimleri -

Ciro

Türkçe: Ciro, İngilizce: Endossement, Fransızca: Endossement

İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004

İngilizce: endorsement

1. Bono, çek, poliçe gibi kambiyo senetlerinin hak sahibi tarafından başkasına devredilmesi için sözkonusu senetlerin arkasının imzalanması işlemi. 2. bk. iş hacmi

Kelime Kökeni

İtalyanca giro "1. dönüş, döngü, 2. ticarette bir senedi başkasına devretme" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen gyrus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca gýros γύρος  "dönüş, döngü, tekerlek" sözcüğünden alıntıdır.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Ticaret Kanunnamesi (1850) ]

[ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski