cüruf

 

cüruf
Cüruf kanaldan akıyor.

Cüruf, tamamen saf olmayan metaller ergitildiği zaman yoğunluk farkı nedeniyle yüzeyde biriken daha hafif metallere verilen isimdir. Hafif metalin havaya temas edip oksitlenmesiyle oluşur. Bu nedenle metal küfü olarak da bilinir. Günümüzde çimento, seramik yapımında ve yapay kordon yapımında kullanılır.

Fosforlu cüruf

Cüruf, geçmişte beton ve asfalt, yol döşeli dolum, dolgu ve demiryolu balastlarında agrega olarak inşaat amaçlı geniş çapta kullanılmıştır. 1950'lerde, 60'larda ve 70'lerin başında, bazı bodrum ve bina temelleri için döküldü betonda da kullanıldı. Elemental fosfor üretildiğinde, fosfat cevheri, silis karışımından uzaklaştırılır. En büyük kalan yan ürün "cüruf" olarak bilinen lav benzeri bir kaya. Öncelikle bir kalsiyum ve silika bileşeni olan cüruf az miktarda uranyum ve radyum da içerir. Bu iki element doğal olarak fosfat cevherinde bulunur. Cürufun içindeki varlığı çok düşük seviyelerde gama ışınımı yayar - tıbbi x-ışınlarına benzer bir radyasyon türüdür. Yapılan araştırmalarda fosforlu cürufun radyasyon yaydığı bilinmekte hatta Avrupa'da bu konuyla ilgili evlerde ve iş yerlerinde agrega olarak kullanılmış cürufun o yapılarda bulunan insanlar üzerindeki etkisi zamansal mekansal olarak ölçülmektedir.

cüruf kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

(cüru:fu), Arapça curūf

1. isim, kimya Erime durumundaki madenlerin yüzeyinde toplanan madde; demir boku, dışık:

      "Fabrikalar da bütün asitlerini, cüruflarını, pisliklerini denize döküyorlar." - Haldun Taner

2. isim Kaloriferlerden çıkan yanmış kömür artığı.

Kelime Kökeni

Arapça crf kökünden gelen curf veya curūf جرف/جروف  "akıntıyla sürüklenen şey, alüvyon, maden posası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça carafa جرف  "(su) sürükledi, (sel) alıp götürdü " fiilinden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

curūf [ Aşık Paşa, Garib-name (1330) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski