nümayiş

 

nümayiş

nümayiş kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, eskimiş, (nüma:yiş), Farsça numāyiş

gösteri:

      "Darülfünun gençleri İstanbul'da büyük bir nümayiş yapmışlardı." - Falih Rıfkı Atay

Tiyatro Terimleri Sözlüğü - 1966

(İsl. Tiy.) İran'da halk tiyatrosuna verilen ad.

Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü - 1983

İran'da halk tiyatrosuna verilen ad.

Kelime Kökeni

Farsça numāyiş نمايش  "gösterme, gösteri, gösteriş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça numūdan, numā- نمودن, نما  "göstermek, görünmek" fiilinden +iş sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen nmūdan, nmāy- fiilinden evrilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ (1600 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski