çakıl

 

çakıl

çakıl kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, mineraloji

çakıl taşı:

      "Çakıl dolu kamyonla, klakson çalarak yapı yerine girdi." - Aydın Boysan

Yerbilim Terimleri Sözlüğü - 1971

İngilizce: gravel, Fransızca: grovier, Almanca: Kies, Geröll

Çimentolanmamış kum taneciklerinden büyük, yuvarlak taş parçası. (Çapı 4-64 mm.)

Coğrafya Terimleri Sözlüğü - 1980

İngilizce: pebble, Fransızca: caillou, Almanca: Schotter

Başta akarsular ve dalgalar olmak üzere dışgüçlerle anakayadan kopartılan, sürüklenmeleri sırasında çeşitli biçimler alan ve daha çok koyak tabanlarıyla kıyılarda görülen az çok iri kayaç parçası.

Madencilik Terimleri Kılavuzu - 1979

gravel

çakıl

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü - 2007

İngilizce: gravel

Akvaryum tabanına serilen ufak yuvarlak taşlar.

Kelime Kökeni

çağıl veya çakıl "şakırtı ve şıkırtı sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

çağıl/çakıl "küçük taş parçası" [ Câmi-ül Fürs (1501) ]

çakıl taşı [ Cafer Efendi, Risale-i Mi'mâriyye (1614) : türkîde uvak taş ve çakıl taşı dahi derler ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski