Keşmir Şivacılığı

 

Keşmir Şivacılığı

Hindu felsefi ve dini Şivacı okulun kollarından biri. Keşmir'de 8. veya 9. yüzyıllarda doğan Keşmir Şivaizmi Batı felsefi terminolojiyle mutlak idealizm, teistik monizm, realistik idealizm gibi tanımlanmaktadır. Keşmir Şivaizmi'ne göre Tanrı ile evren arasında uçurum bulunmamaktadır. Hint felsefesinin bir başka okulu olan Advaita Vedanta'da dile getirildiği gibi Evren değil ancak evren ile Tanrı'yı birbirinden kopuk olarak algılayan ikilik algısının kendisi bir illüzyondur.

{tocify} $title={İçindekiler}

Köken

Keşmiş Şivacılığı geleneğine göre insanlığın hâlâ içinde bulunduğuna inanılan Kali Yuga çağına doğru Tantraların bilgisi kaybolduğundan Tanrı Şiva, Śrikanthanath formunda Kailaśa dağında Rişi Durvasa'ya Tantrika bilgisinin tüm formlarını aktarmıştır. Bu bilgi içinde Bhairava Tantralar, Rudra Tantralar, ve Şiva Tantraları barındırmaktaydı. Keşmir Şivacılığı üçlü tantralardan Bhairava Tantraları'nın monistik felsefinden ortaya çıkmıştır.

Keşmir Şivacılığının son dönem mistik ve bilginlerinden Swami Lakshman Joo (1907-1991)
Keşmir Şivacılığının son dönem mistik ve bilginlerinden Swami Lakshman Joo (1907-1991)

Kavramlar

Anuttara

Keşmir Şivacılığındaki en yüce ilkedir. Tüm evreni ayakta tutan temel gerçeklik olduğundan "yüce", "her şeyin üstünde" gibi ifadelerle yorumlanan bu kavram Sanskritçe'de "A" (devanagari alfabesinde "अ") harfiyle temsil edilir. Aşkınlık fikrini içerse de kavram, evrenden büsbütün ayrı bir duruma işaret etmemekte tersine uygulayıcı kendi asli Ben'ini idrak ettiğinde Şiva ile tanımlanan anuttara'yı da deneyimlemiş olmaktadır.

Aham

Aham, Şiva'nın herkesin kalbindeki ikamet ettiği inancıyla bağlantılı bir kavramdır ve yüce kalp, aşkın Benlik, yüce Ben farkındalığı veya sonsuz bilinç olarak tanımlanır.

Ek okumalar

  • Basham, A. LZysk, Kenneth (Editor) The Origins and Development of Classical Hinduism, Oxford University Press, New York
  • Dyczkowski Mark S. G. The Doctrine of Vibration: An Analysis of the Doctrines and Practices of Kashmir Shaivism, State University of New York Press, Albany, New York
  • Flood Gavin An Introduction to Hinduism, Cambridge University Press
  • Lakshmanjoo Swami Kashmir Shaivism: The Secret Supreme, 1st Books Library
  • Triadic Heart of Siva: Kaula Tantricism of Abhinavagupta in the Non-Dual Shaivism of Kashmir (Suny Series, Shaiva Traditions of Kashmir)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski