kuantum metafiziği

 

kuantum metafiziği

Kuantum ve metafizik bir arada bir bütün olarak değerlendiren, bunu evrenin daha önce tanımlanamamış fizik ötesi; metafiziği bilimi ile açıklamaya çalışan resmi açıdan akademisyenlerce gerçekliği hala daha tartışma konusu edilen, tam olarak bilimsel kanıtlarla ispat edilememiş olsa da kamu oyu tarafından büyük bir dikkatle bu konudaki düşünürlerin yayınladığı bilimsel niteliği hala tartışma konusu olan birçok makale mevcuttur.

{tocify} $title={İçindekiler}

Basitçe Kuantum metafiziği

Kuantum metafiziği insan beyninin kullandığı nöropatik olarak kullanılan fizyolojik elektriksel bağların temel alır, beyin bir elektrik jeneratörü gibi kas istemelerini artırabildiği gerçeğinden beyinin etrafa beyinsel algı seviyesinde elektromanyetik dalga boylarında beyinlerin birbiri ile telepatik bir iletişim içerisinde olduğu varsayımıyla, sosyal etki çerçevesinde ortak bir bilincin yer ve zaman açısında tesadüfi durumların yaratılması için denk getirilme sürecinin oluşturulduğuna inanılmaktadır. Buna göre kişilerin belli bir hedef doğrultusunda mesleki kariyer açısında birbirini destekleyebilecek nitelikteki insanların bir şekliyle bir araya gelmesini sağlayan tesadüfi olayları kuantum metafiziği çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Çeşitli eleştiriler

Bu konuda uzun yıllar çalışma yapmış birçok tanınmış metafizik otoritesi olan kişilerin açıklaması kamu oyunun kuantum metafiziğini hayal kur ve zengin ol şeklinde algılamasının yanlış olduğunu bir insanın belli bir değere ulaşabilmesinin, zaten toplumun yarattığı değerler ölçüsünde bir hedef olduğu için bir insanı farklı bir sosyal konuma gelmesi kişinin anlayışına bağlı olarak maddi hedefler veya sosyal hedefler olarak algılanıp yorumlanabilir bu her 2 hedefinde basamak noktasının insan olduğu noktasının üzerine değinmektedirler.

Fakat birçok ticari meta haline getirilen özellikle kitaplarda toplumun hazır tüketim malzemesi açısında olayın yanlış anlaşılması ve kuantum metafiziği felsefesinin yanlış bir şekilde insanlara bir ticari ürünmüş gibi tüketimi hiçbir şekilde kuantum metafiziğinin felsefesiyle bağdaşmamaktadır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski