kutubçuluk

Kutubculuk, (veya Kutubiye) Müslüman Kardeşler teşkilatının fikri önderlerinden olan Seyyid Kutub'dan adını alan ve onun ideolojisi etrafında şekillenen fikir akımı ve dünya görüşüdür.

Kutubçuluk, hayatın tüm alanlarında kesinkes İslami anlayışa dönerek batılılaşmanın dünyaya yaydığını öne sürdüğü barbarlık ve yozlaşma hastalığının ve bunun başta İslam toplumunda görülen cahiliye pratiklerinin kötü etkileriyle mücadele etmeyi ve bunun tek kurtuluş yöntemi olduğunu savunmaktadır. Bazı yazarlar tarafından kökten dinci ve cihatçı bir İslami akım olduğu öne sürülmektedir. Usame bin Ladin ve el-Kaide tarafından da fikri bakış açısı ve Batı'ya karşı mücadelede meşrulaştırma aracı olarak kullanılsa da Kutub'un başlıca hedefi Mısır'ın ve diğer Müslüman devletlerin Batılılaşmış, yozlaşmış ve İslami hayattan sapmış yöneticileriydi.

Fikir akımını oluşturan Seyyid Kutub

İlkeleri

Kutubçuluk akımının temel ideolojisi, Müslüman toplumunun yüzyıllardır sanki yok olmuş gibi pasif ve uyuşmuş halini eleştirerek cahiliye devrine geri dönüldüğü ve tekrar İslam'ın hakim kılınması gerektiği fikrine dayanır. Bu sebeple cahiliye devrini andıran uygulamalara son verilmeli ve yeniden bir İslam toplumu inşa edilmelidir fikri etrafında şekillenen Seyyid Kutub'un fikirleri, hem İslam toplumunun eleştirisi hem de bir pencereden bu durumun üstesinden gelmek için oluşturulan fikri denemeyi ifade etmektedir. Seyyid Kutub bu fikirlerini Yoldaki İşaretler ( معالم في الطريق - Ma'alim fi el-Tarik) kitabında açıkça ortaya koymuştur. Buna göre:

  • Şeriata uygun hukuk düzeni oluşturulmalıdır ki bu olmadan İslam tam anlamıyla yaşanamaz
  • Şeriata uygun bir hayat tarzı sadece adalet değil aynı zamanda barış, iç huzur, bilimsel gelişim ve bağımlılıklardan azade hürriyet sağlar.
  • Batılı veya İslam-dışı "şeytani şeyler ve yozlaşma" olan sosyalizm, milliyetçilik ve kapitalizmin türlerinden uzak durmak gereklidir.
  • İslam'a yönelik Yahudi veya Batı kaynaklı oyunlara karşı uyanık ve hazır olmak gereklidir.
  • Çift taraflı bir mücadele ile hem vaazlarla toplumu aydınlatma hem de cahiliye dönemi benzeri yapıları ortadan kaldırmak için cihat etmek gereklidir.
  • Cahiliye, sadece İslam toplumları ve ülkelerinden değil tüm dünyadan kazınmalıdır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski