John Stuart Mill

 

John Stuart Mill

John Stuart Mill (d. 20 Mayıs 1806 - ö. 8 Mayıs 1873), İngiliz filozof, politik ekonomist, parlamento üyesi ve devlet memuru.

Mantık alanında, yalnızca tümdengelimsel mantıkla ilgili çalışmalar yapmayıp, tümevarımsal mantığı da formüle ederek geliştirmiş olan Mill, mantıksal ilkeleri sosyal alana, siyaset ve ahlak alanına uygulamasıyla ün kazanmıştır. Psikoloji alanında, çağrışımcılığın babası olarak kabul edilen filozof, psikolojiyi "zihin kimyası" olarak tanımlamıştır. O, çağrışımcı psikolojisini bilgi konusuna da taşımış ve bu alanda, Berkeley'den esinlendiği besbelli olan psikolojik bir idealizm geliştirmiştir. Mill, bununla birlikte, psikolojik idealizminde, maddesizciliği seçen Berkeley'den ayrılmış ve dış gerçekliğin varoluşunu kabul ederek, söz konusu nesnel gerçekliği "duyumları mümkün kılan, kalıcı dayanak" olarak tanımlamıştır. Ahlak alanında yararcılığı savunan Mill, hazzı ya da mutluluğu insan eylemlerinin en büyük amacı ve mutlak ölçüsü yapmış ve yararcılığında, genelin iyiliğini ve refahını temele almıştır.

Hakkında bilgi nedir?

  • Doğumu: 20 Mayıs 1806; Pentonville, Londra, İngiltere
  • Ölümü: 8 Mayıs 1873 (66 yaşında); Avignon, Fransa
  • Çağı: 19. yüzyıl felsefesi
  • Bölgesi: Batı felsefesi
  • Okulu: Deneycilik, faydacılık, liberalizm
  • İlgi alanları: Siyaset felsefesi, etik, iktisat, endüktif mantık, klasik iktisat
  • Önemli fikirleri: Kamusal/özel alan, faydacılıkta zevklerin hiyerarşisi, erken dönem liberal feminizm, zarar ilkesi, Mill'in yöntemleri
  • Etkilendikleri: Eflatun, Aristoteles, Epikür, Aquinas, Hobbes, Locke, Bentham, Francis Place, James Mill, Harriet Taylor Mill, Smith, Ricardo, Tocqueville, von Humboldt, Goethe, Coleridge, Saint-Simon (Ütopik Sosyalistler)
  • Etkiledikleri: James, Rawls, Nozick, Russell, Popper, Dworkin, Hart, Singer, Dilthey, Feyerabend, Chafee, Keynes, Kymlicka, Ferreira

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski