görecilik

 

görecilik

Görecilik ya da rölativizm, felsefe tarihinde sürekli gündemde yer almış olan bir yönelim biçimidir. Felsefenin alt bölümlerinden epistemoloji ve etik alanlarında göreceli yaklaşımlar özellikle etkili olmuştur. Bilgi anlayışında mutlak ve nesnel gerçek anlayışından ayrılır, bilginin kesinliğinden ve genel geçerliliğinden şüphe eder. Bütün bilgilerin göreli olduğu önermesi bu akımın başlıca argümanıdır. Etikte ise görecilik mutlak ahlaki değerlerin varlığını ve olabilirliğini yadsır. Bunlara göre bilgi ya da ahlaki değerler tarihsel koşullara, dönemlere, toplumlara, kültürlere ve kişilere göre değişim gösterir. Bilim felsefesinde de etkili olmuştur; özellikle 20. yüzyılda Kuantum fiziğine bağlı bilimsel ve kuramsal gelişmelerden sonra görecelilik gelişme göstermiştir.

{tocify} $title={İçindekiler}

Ayrıca bakınız

TDK sözlük anlamı nedir?

görecilik, -ği

isim

Göreci olma durumu.

Ruhbilim Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: izafiyet, İngilizce: relativism, relativity

Bir yaşantının büyük ölçüde önceki yaşantılara bağlı olması yüzünden, anlaşılması ve değerlendirilmesinin de önceki yaşantıların bilinmesine bağlı olduğunu ileri süren görüş.

Eğitim Terimleri Sözlüğü - 1974

bk. bağıntıcılık.

Felsefe Terimleri Sözlüğü - 1975

Türkçe: izafiye, İngilizce: relativism, Fransızca: relativisme, Almanca: Relativismus

1. Bütün bilgilerin göreli olduğunu öne süren öğreti. 2. (Ahlakta) Genel geçer, salt ahlak değerleri olmadığını, bütün değerlerin çağlara, toplumlara, kişilere, kültür durumlarına, yaşama biçimlerine göre değiştiğini öne süren öğreti.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü -

İngilizce: relativism

Evrensel olarak geçerli evrensel ilkeler bulunmadığını, tüm ahlaki ilkelerin kültürlere ve bireysel tercihlere göreli olduğunu, tüm ahlak ilkelerinin bir kültür veya toplumun uzlaşımları bağlamında geçerlilik kazandığını veya ahlaki bir ilkenin geçerliliğini belirleyen şeyin bireysel tercihler olduğunu savunan anlayış.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski