Helenistik felsefe

 

Atina Okulu, Raphael'in Helenistik Felsefenin çeşitli filozoflarını resmeden bir rönesans tablosudur.

Antik Çağ Yunan Felsefesinde Aristoteles'ten itibaren Yeni Platonculuk'un ortaya çıkmasına kadar geçen döneme Helenistik felsefe adı verilir.

{tocify} $title={İçindekiler}

Helenistik dönemdeki felsefe okulları

Pisagorculuk

    Ana madde: Pisagorculuk

Pisagor tarafından geliştirilen ezoterik ve metafizik inançlar sistemi olan Pisagorculuk, Helenistik felsefedeki hemen hemen tüm okullar üzerinde bir etkiye sahiptir. Biri daha çok matematik ve bilime diğeri ise daha çok Pisagor'un ezoterik öğretilerine dayanan fakat ikisinde de ortaklıklar bulunan iki tip Pisagorculuk gelişmiştir.

Sofizm

    Ana madde: Sofizm

Antik Yunan’da MÖ 5. yüzyılın ikinci yarısından MÖ 4. yüzyılın başlarına değin para karşılığı felsefe öğreten gezgin felsefecilerin (sofistler) oluşturdukları akıma bilgicilik denir.

Kinizm

    Ana madde: Kinizm

Sofist Gorgias'ın ve daha sonra da Sokrates'in öğrencisi olan Antisthenes'in öğretisi olan Kinizm MÖ 4. yüzyıldan MS 5. yüzyıla kadar devam etmiştir. Kiniklerin temel etik ilkesi erdemdir ve onlara göre erdem insanın özgürlüğünü ve kendi iç bağımsızlığı ile yaşamını sürdürmesidir. Bununda zenginlik, güç, iktidar, şan, şöhret gibi tüm dünyevi hazlardan uzak durmakla sağlanabileceği görüşündedirler.

Kirene Okulu

    Ana madde: Kirene Okulu

Platonizm

    Ana madde: Platonizm

Antik Çağ yunan filozofu olan Aristokles (Platon, Eflatun) ve hocası Sokrates'in felsefi düşüncelerini içine alan Sokrates sonrası felsefi bir akım

Peripatatik Okul

Septisizm

    Ana madde: Septisizm

Epikürcülük

Ana madde: Epikürcülük

Stoacılık

Stoacılık, MÖ 3. yüzyılda Citiumlu Zeno tarafından kurulmuştur. Kiniklerin etik fikirlerine dayanarak, yaşamın amacının Doğaya uygun yaşamak olduğunu öğretti. Yıkıcı duyguların üstesinden gelmenin bir yolu olarak özdenetim ve metanetin geliştirilmesini savundu.

  • Marcus Aurelius (121-180) (En çok tanınanlardan biridir)
  • Kıbrıslı Zenon (MÖ 333–263)

Eklektisizm

    Ana madde: Eklektisizm

Helenistik dönemde Musevilik

Yeni Pisagorculuk

    Ana madde: Yeni Pisagorculuk

Helenistik dönemde Hristiyanlık

Yeni Platonculuk

    Ana madde: Yeni Platonculuk

Kaynakça

  • Gökberk, Macit, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski